Logo
Imprimir esta página

Examen de Cinturón Negro 3r Dan (Jun Shihan)

Mínimo 3 años de práctica desde Sho Shikaku. Mínimo 23 años de edad.

BO

  • Kata Chikinbo (Tsuken no kon)
  • Sakugawa no kon kata kumiwaza

TUNKUWA

  • Kata Matayoshi no tunkuwa dai ni

SANSETSUKON

  • Sansetsukon Hojoundo ichi

JO

  • Kata Jo jutsu

KATA OYO

  • A elegir por el aspirante: SAI, TUNKUWA o NUNCHAKU
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.